Belasting tweede (t)huis Turkije

Veel Nederlanders overwegen een tweede huis in Turkije te kopen om vervolgens te verhuren om extra inkomen te verdienenen. Er bestaan verschillende belastingvragen over een 2e huis in Turkije.

Uw tweede huis Turkije belast in Nederland:
Uw tweede huis in het buitenland, valt onder uw vermogen. In het Nederlandse belastingstelsel valt uw vermogen, het tweede huis in Turkije, in box 3. In deze box dient u uw bezittingen op te tellen en daar uw schulden vanaf te halen.

In box drie geldt een vrijstelling van € 24.437 per persoon voor 2016. Voor een echtpaar geldt een vrijstelling van €48.874,- (in 2016). Heeft u minderjarige kinderen of bent u ouder dan 65? Dan kan de vrijstelling hoger uitvallen. In box drie wordt er over uw tweede huis in Turkije een fictief rendement van 4% berekend. Over deze 4% betaald u vervolgens 30% belasting. Voorbeeld: U hebt een tweede huis in Turkije met de waarde van € 125.000. U hebt op dit tweede huis een Turkije hypotheek van € 75.000. De belasting die u in Nederland dient te betalen berekent u als volgt:
€ 125.000 - € 75.000 (hypotheekschuld) = € 50.000
€ 50.000 - € 24.437 (vrijstelling 2016)= € 25.563
€ 25.563 x 4 %(fictief rendement)= € 1.022,52
€ 1.022,52 x 30%(belasting)= € 306,77 (oftewel € 25.563 x 1,2%= € 306,77)

Verhuur 2e huis Turkije:
Als u uw huis in Turkije verhuurd zult u verhuur inkomsten hebben. U betaald al belasting over een fictief rendement op uw tweede huis in Turkije en daarom zijn de huurinkomsten in Nederland vrijgesteld. Het rendement op een huis in Turkije is groot en de belasting die u in Nederland dient te betalen is hierbij vergeleken niets.

Uw 2e huis in Turkije, belast in Turkije:
In Turkije betaald uw de jaarlijkse onroerend goed belasting. Dit is meestal 0,1% van de geregistreerde waarde. Daarnaast moet u inkomstenbelasting betalen als u inkomsten hebt uit uw woning. Dit kan op 2 manieren voor komen:
• U verkoopt uw 2e huis binnen 5 jaar. U dient dan inkomsten belasting te betalen uit de winst die u behaald hebt op de verkoop van uw 2e huis. Hebt u uw woning voor 1 januari 2007 gekocht dan geldt een periode van 4 jaar. 7.700 TL is vrijgesteld van belasting.
Voorbeeld: U koopt uw tweede huis Turkije voor TL 100.000. Na 2 jaar verkoopt u het huis in Turkije weer voor TL 110.000. U dient dan te betalen (10.000 -7.700) x 15%= 345 TL (zie tabel hieronder)
• U haalt inkomsten uit de verhuur van uw tweede huis Turkije. Hieronder ziet u de tabel voor de inkomstenbelasting. U kunt zelf berekenen hoeveel belasting u dient te betalen over uw verhuur inkomsten. De inkomsten uit de verhuur van uw huis in Turkije is in 2010 tot 2.600 TL vrijgesteld.

Cumulatief inkomen (YTL)
Laagste limiet   Hoogste limiet   Inkomstenbelasting
0                      12,600               15% van het inkomen
12,601              30,000             TL 1,410 vorige schijf + 20% van de rest
30,001             69,000             TL 4,890 vorige schijf + 27% van de rest
69,001               --                   TL 15,420 vorige schijf + 35% van de rest

LET OP!! De bedragen zijn in Turkse Lira's (TL).

Procedure koop en belastingen

Procedure koop stap voor stap.

 

Als u besluit onroerend goed te kopen moet de volgende procedure koop stap voor stap gevolgd worden:
• opstellen koopcontract;
• aanvragen van een belastingnummer bij het belastingkantoor;
• openen van een bankrekening;
• aanvraag indienen bij het Tapukantoor en aanvragen van militaire toestemming;
• wachten op militaire toestemming (ca. 3 maanden);
• de eigendomsakte (Tapu) op naam zetten van koper;
Bij het indienen van de aanvraag bij het Tapukantoor moet de overdrachtsbelasting betaald worden. Bij sommige ontwikkelaars zit de overdrachtbelasting in de verkoopprijs inbegrepen.
Volgens de Turkse wetgeving betalen koper en verkoper ieder 2% van de verkoopprijs.

 

Jaarlijkse onroerend goed belasting

Elk jaar moet er aan de locale autoriteiten onroerend goed belasting betaald worden. De hoogte van de belasting is gebaseerd op de waarde die vermeld wordt in de eigendomsakte (tapu). Op basis van nieuwe landelijke wetgeving hebben de locale autoriteiten het recht om de waarde te wijzigen. De waardeveranderingen kunnen varieren afhankelijk van de inflatie in Turkije.
In Turkije gelden de volgende belastingtarieven:
• appartement 0,2 %;
• winkel & kantoor 0,4
%;
• land 0,2 & % 0,6.

 

Winstbelasting

Als je in Turkije na 5 jaar je onroerend goed verkoopt dan hoef je geen belasting te betalen over de verkoopwinst. Als je wel binnen 5 jaar je onroerend goed verkoopt dan ben je verplicht om over de verkoopwinst belasting te betalen.
Hieronder de belastingtarieven die je moet betalen als je binnen 5 jaar verkoopt;
• 0,000 TL --- 12,600 TL 15%
• 12,601 TL --- 30,000 TL 20%
• 30,001 TL --- 69,000 TL 27%
• 69,001 TL --- en hoger 35%

 

Eigendomsakte (Tapu)

De eigendomsakte (Tapu) is het enige document dat aantoont dat je eigenaar bent van onroerend goed in Turkije. Dit word opgesteld door het kadaster dat gevestigd is in iedere stad. De Tapu wordt officieel opgenomen in de landelijke registers. Bij verlies van de Tapu kun bij het kadaster een nieuw exemplaar verkrijgen tegen betaling van €10,-. Wanneer je in Turkije eigenaar bent van een appartement ben je tevens eigenaar van een stuk grond overeenkomstig de grootte van je appartement. Als de eigenaar overlijdt dan gaan al zijn rechten over op zijn wettelijke erfgenaam. Hiervan moet melding gemaakt worden bij het kadaster, waarbij een door notaris of rechtbank goedgekeurde overlijdensakte overlegd moet worden.

 

Building Inspection

Op basis van nieuwe wetgeving, van kracht geworden op 29 juni 2001, moeten alle gebouwen goedgekeurd worden door door de staat aangewezen bouwinspecteurs. Om een bouwvergunning te verkrijgen moeten alle bouwbedrijven een architect, mechanisch, elektrisch en civieltechnisch inginieur in dienst hebben. Bouwinspecteurs controleren door het uitvoeren van tests of de fundering sterk genoeg is en beoordelen of de constructie voldoet aan de in de bouwvergunning vastgelegde voorwaarden. Een gebouw verkrijgt alleen een woonvergunning (iskan) wanneer het goedgekeurd is door de door de staat aangewezen bouwinspecteur.

 

Successierechten

Wanneer je via een nalatenschap eigenaar wordt van Turks onroerendgoed ben je verplicht om in Turkije belasting te betalen. Iedere begunstigde van de nalatenschap is belastingplichtig tegen een progressief tarief. De tarieven varieren al naar gelang de hoogte van de nalatenschap en de relatie tot de persoon die overleden is. Echtgenoten en kinderen van de overledene hebben een belastingvrije voet van 118.438 TL.
Hieronder de tarieven:
• 0,00 TL --- 210,000 TL 1 %
• 210,001 TL --- 500,000 TL 3 %
• 500,001 TL --- 1,110,000 TL 5 %
• 1,110,001 TL --- 2,000,000 TL 7 %
• 3,280,000 TL --- en hoger TL 10 %

Wat zijn de elektriciteit, water, telefoon, servicekosten?

Hieronder treft u een overzicht aan van een indicatie van de kosten voor de kosten van elektriciteit, water, telefoon en servicekosten. Omdat deze kosten per type appartement of villa kunnen verschillen kunnen wij hier slecht een indicatie afgeven.

Elektriciteit
€ 96,90 voor het aansluiten van een Appartement

€ 0,11 per kW/h tot 150 kW/h

€ 0,17 per kW/h vanaf 150 kW/h

Water
€ 62, - voor het aansluiten van een appartement

€ 0,31 per m³ tot 20 m³

€ 0,47 per m³ voor 21 tot 40 m³

€ 0,87 per m³ vanaf 41 m³ en hoger

€ 0,47 elke maand in algemeen

Telefoon
€ 7,75 aansluitkosten

€ 0,04 per eenheid

€ 8,88 basiskosten per maand

Voor vragen over deze kosten kunt u contact met ons opnemen.

Zijn er nog extra eenmalige uitgaven ?

Bij de aankoop van een tweede (t)huis in Turkije zijn er de volgende extra eenmalige uitgaven:

Belasting voor het kopen van een bezit 0,3 percent van de waarde in tapu
€ 41, - Gemeentebelasting

€ 15, - Administratiekosten voor tapu-Bureau

€ 50, - Vertaler in tapu-Bureau

€ 30, - Administratiekosten voor aankooptoestemming

€ 12, - De verwijdering van het Huisvuil

Wat zijn de jaarlijkse belastingen ?

Het bezit van onroerend goed in Turkije brengt jaarlijkse belastingen met zich mee. Hieronder staat een opgave van deze kosten.

Gebouwen 0.2 % van de waarde in tapu

Huizen 0.1 % van de waarde in tapu

Percelen 0.3 % van de waarde in tapu

Percelen buiten dorpsgrenzen 0.1 % van de waarde in tapu

Wat zijn de te verwachten extra kosten?

Bij de aankoop van onroerend goed in Turkije moet u rekening houden met de extra kosten die hiermee gemoeid zijn. Hieronder treft u een overzicht aan van deze kosten.

 • 4% van de vermelde waarde van het onroerend goed op de tapu. De overdrachtsbelasting wordt procentueel bepaald aan de hand van de ligging en waarde van het onroerend goed. Dit bedrag bedraagt ongeveer tussen: €300 en €5.000.
 • Een beëdigde tolk is wettelijk voorgeschreven bij de kadastrale registratie, indien er zich buitenlandse kopers aanmelden. Met zijn of haar handtekening wordt de vertaling bevestigd.
 • iskan, dit document laat toe om in het vastgoed te wonen en tevens het document dat nodig is om stroom en water op eigen naam te nemen. De kosten van de iskan is afhankelijk van gemeente, locatie en oppervlakte vastgoed, bedrag kan liggen tussen de €600 en €1.000.
 • afhankelijk van gemeente: wordt er een bijdrage gevraagd voor onderhoud van omgeving, de wegen, de kanalisatie, bedrag kan rond de 100 euro per persoon liggen.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om tot overdracht te kunnen overgaan en dit officieel te kunnen bekrachtigen staan op deze pagina weergegeven.

De kopers en verkopers, of een officiële geregistreerde verantwoordelijke zijn de enige personen die de eigendomsoverdracht en de legale documenten mogen ondertekenen. Zowel, de verkoper(s) als de koper(s) dienen persoonlijk aanwezig te zijn in het Tapu-bureau voor het ondertekenen van de verkoop documenten.

De koper heeft nodig:

 • 2 pasfoto's
 • 2 kopieën van uw ID
 • Uw adres in uw land van herkomst en uw vaders naam
 • Uw fiscale-nummer

De verkoper heeft nodig:

 • 1 Foto
 • 2 Kopieën van zijn identiteitskaart
 • adres van de onderneming of de eigenaar
 • Tax-nummer

Hoe gaat de aankoopprocedure in zijn werk?

Een tweede huis kopen in Turkije is makkelijker dan u denkt. Wie zijn droomhuis vindt, start samen met Away at Home de aankoopprocedure. Hoe gaat dit in zijn werk?

Bezichtigingsreis naar Turkije

Als u de woning van uw dromen heeft gezien, wilt u die natuurlijk met eigen ogen in Turkije bekijken. Away at Home biedt hiervoor een bezichtigingsreis aan. Voor meer informatie over bezichtigingsreizen, kunt u contact opnemen met Away at Home.

Het aankoopproces voor een tweede huis in Turkije

Nadat u besluit een villa of appartement in Turkije te kopen, begint de aankoopprocedure. In een contract staan alle voorwaarden voor het kopen van een tweede huis in Turkije. Ook is een voorschot opgenomen dat u bij terugkeer in Nederland betaalt. Meestal is dit 10 procent van de aankoopprijs.
Nadat het contract is getekend, laat u een kopie van uw paspoort en twee pasfoto's achter. Als alle zaken snel zijn geregeld, heeft u alvast tijd om kennis te maken met uw 'tweede vaderland'. Dankzij de aankoop van uw droomhuis, vliegt u met een plezierig gevoel naar huis.

De overdracht

Away at Home neemt u de verdere rompslomp uit handen. Wij gaan aan de slag met de achtergelaten documenten. Bij verschillende Turkse autoriteiten melden we een aanstaande titeloverdracht. Als er geen bezwaren zijn, ronden we de koop formeel af. U keert daarna terug naar Turkije voor de handtekening, waarna het huis op uw naam wordt gezet. Binnen drie tot vijf maanden is de overdracht doorgaans geregeld. U bent vanaf dat moment eigenaar van een huis in Turkije. Uw droom is uitgekomen.

Rechtmatigheid objecten

Alle objecten die Away at Home aanbiedt, controleren wij op rechtmatigheid. Dit betekent dat u zaken doet met een rechtmatige eigenaar en dat het huis vrij is van schulden.

Inschrijven bij het kadaster

Uw nieuwe woning moet in het kadaster op uw naam worden geschreven. U krijgt dan de zogenoemde 'Tapu'. Dit is een document van eigendom met daarop uw naam en een foto. Op de Tapu verschijnt ook een bedrag. Dit is het bedrag waarop uw woning in het kadaster staat ingeschreven.
U moet overdrachtsbelasting betalen. Deze is 4% van de prijs die op de Tapu staat. Over het algemeen delen koper en verkoper deze kosten. Als laatste sluit u een verzekering voor aardbevingen af. Deze zogenoemde Dask verzekering is verplicht.

Notaris

Een notaris is niet verplicht in Turkije. Away at Home schakelt daarom in principe geen notaris in, tenzij u daar prijs op stelt.

Belasting Turkije

Voor het kopen van een huis in Turkije moet u overdrachtsbelasting betalen, namelijk 4% van de prijs die op de Tapu staat. Meestal delen koper en verkoper deze kosten.
Verder betaalt u jaarlijks inkomensbelasting over uw villa in Turkije. De hoogte hiervan verschilt per provincie en is 0,1% of 0,2% van de prijs die de Tapu vermeldt. Verkoopt u binnen vijf jaar uw woning, dan betaalt u inkomstenbelasting over de winst die u maakt. Als uw woning voor 1 januari 2007 is gekocht, dan geldt deze tijdspan voor vier jaar.